Pin, sạc OPPO R7 Plus và R7 Lite có thực sự tốt
Ngày đăng: 16 Tháng Mười, 2015 Chuyên Mục: Tin tức, Người Đăng:admin

Pin, sạc OPPO R7 Plus và R7 Lite có thực sự tốt

OPPO R7 Plus l???n v?? m???nh h??n, m??n h??nh k??ch th?????c l??n ?????n 6 inch, ????? ph??n gi???i full HD. trong khi ???? OPPO R7 Lite c?? th??n h??nh m???nh mai h??n, m??n h??nh 5 inch, ????? ph??n gi???i c??ng ch??? HD 720p. Nh??ng b??i vi???t n??y kh??ng ????nh gi?? s??? kh??c bi???t gi???a 2 s???n ph???m n??y, b??i vi???t t???p trung v??o chi ti???t dung l?????ng pin v?? th???i gian s???c

Địa chỉ thay mặt kính Oppo Neo (R831) tại Hà Nội
Ngày đăng: 16 Tháng Mười, 2015 Chuyên Mục: Thay mặt kính Oppo, Người Đăng:admin

Địa chỉ thay mặt kính Oppo Neo (R831) tại Hà Nội

B???n c???n??thay??m???t k??nh Oppo??Neo (R831)??ho???c thay m??n h??nh??Oppo Neo??nguy??n b???? ?????a ch??? thay m???t k??nh v???i gi?? r??? h??n 20+ACU t???i H?? N???i?. ?????c bi???t ch??? ????? b???o h??nh m???t k??nh ??i???n tho???i v?? m??n h??nh ??i???n tho???i l??n t???i 6 th??ng, t???t nh???t? B???n c???n t??m trung t??m l???n ????? c?? th??? y??n t??m khi ??i s???a ch???a ??i???n tho???i